Alergijski semafor

Prema skupinama polena napravljena je skala po kojoj se određuje nastanak simptoma kod alergičnih osoba na polen u odnosu na njegovu koncentraciju u zraku. Radi bolje vizualne preglednosti svaka je razina polena obilježena drugom bojom („alergijski semafor“). Crvena boja označava visoku i veoma visoku, žuta boja srednju, a zelena nisku razinu (koncentraciju) ili odsustvo polena u zraku. Dnevna mjerenja i izvještavanja o razinama polena u zraku u određenom geografskom području putem alergijskog semafora, uz prateće elemente vremenske prognoze, mogu dati veoma korisne podatke koji alergičnim osobama mogu olakšati planiranje dnevnih aktivnosti.

Tablica 4. Korelacija između razina polena u zraku i pojave simptoma kod alergičnih osoba

Razina polena u zrakuKoncentracija polena (zrnca/m3)Pojava simptoma kod osoba alergičnih na polen
DrvećeTraveKorovi
Nema 000Bez simptoma
Niska 1-151-51-10Samo kod osoba ekstremno osjetljivih na polen
Umjerena16-906-2011-50Kod polovine osoba alergičnih na polen
Visoka91-150021-20051-500Kod većine osoba alergičnih na polen
Vrlo visoka>1500>200>500Kod svih osoba alergičnih na polen