Uputstvo za pacijente

Alerix®
120 mg
film tablete
feksofenadin

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas!

  • Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako biste primjenom lijeka dobili najbolje rezultate.
  • Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
  • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.
  • Ako Vam se javi bilo koje neželjeno djelovanje, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu. To uključuje i svako moguće neželjeno djelovanje koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite dio 4.

 

U ovom uputstvu možete pročitati:

  • Šta je ALERIX i za šta se primjenjuje
  • Šta trebate znati prije nego što počnete primjenjivati ALERIX
  • Kako primjenjivati ALERIX
  • Moguća neželjena djelovanja
  • Kako čuvati lijek ALERIX
  • Sadržaj pakovanja i druge informacije